top of page

Spara

Scale HC3 förändrar radikalt hur företag virtualiserar och hanterar sina applikationer och data. Valet att gå med Scale som infrastruktur ger företaget omgående möjlighet spara pengar inom tre områden.

Finansiella besparingar

Hårdvara; med traditionella lösningar tvingas kunden spendera pengar på SAN lagring och SAN switchar och generellt fler servrar än vad som krävs med Scale HC3. Scale HC3 leder omgående till en grönare och mer energieffektiv virtualiseringsplattform genom att färre fysiska enheter krävs för att bygga upp plattformen.

Licenser; traditionella lösningar tvingar fram behovet av investeringar i mjukvarulicenser ofta uppdelade per funktion och inte sällan paketerat på ett sätt så att kunden betalar för funktioner som av olika anledningar inte används. Scale HC3 eliminerar behovet av funktionsbaserad licensiering och erbjuder därmed omedelbart en besparing på upp till 50%. Scale innehåller ingen evig (perpetual) licens vilket över tid ger besparingar på upp till 80%. Ökade kostnader i kombination med en konstant rädsla för att betala för lite, gör hanteringen av mjukvarulicenser till it-chefens mardröm. ”Det är omöjligt att veta vad man ska betala”, säger en IT chef i en intervju i Computer Sweden. Detta problem reduceras kraftigt med Scale.

Växling av hårdvara; Traditionella lösningar tvingar kunden att förr eller senare köpa helt nya system på grund av att de vuxit ur de befintliga och inte sällan köper då kunden större system än vad som behövs i nuläget, för att skjuta tillväxtproblematiken på framtiden. Scale HC3 erbjuder kunden möjligheten att bygga ut systemet i mindre steg och i takt med att behovet uppstår. Hantering av 3 noder kräver exakt samma insats i tid och arbete som att hantera 8 noder i ett Scale Hc3 system. Scale HC3 växer med kunden utan att öka komplexiteten över tid.

Operativa besparingar

Scale HC3 erbjuder kunden en förenklad metod att införa och etablera IT. Installation och konfiguration av Scale HC3 kräver endast 1/10 av det arbete som åtgår för en traditionell  infrastruktur. På grund av sin sammansmälta arkitektur elimineras behovet både av IT specialister och nedtid. Där traditionella system kräver tillgång till kunniga specialister inom både server, SAN och lagring vars krav på ersättning ökar i takt med certifieringar inom t.ex. VmWare och Microsoft, sparar Scale HC3 pengar genom sin oöverträffade enkelhet. Scale HC3 kan enkelt hanteras av IT generalisten. En enkel Web-baserad portal erbjuder vem som helst att etablera nya applikationer på bara några minuter. Ingen specialistkompetens krävs.

När det gäller nedtid så är ofta tiden det tar att finna orsaken till ett fel den största och därmed den dyraste delen i jakten på en lösning. Det blir inte bättre av att man i traditionella system ofta måste hantera minst tre olika enheter och än värre; enheter från olika leverantörer. Detta orsakar inte bara ekonomisk förlust utan skapar frustration och oreda som i sin tur skapar nya risker för nya fel. Scale HC3 reducerar denna tid kraftigt, från timmar till minuter och ger därigenom omedelbara besparingar helt enkelt därför att det är att betrakta som en enda enhet, en virtuell appliance. Scale HC3 reducerar behovet av dyrbara konsultinsatser sena kvällar och helger.

Tekniska besparingar

Scale HC3 är en kraftigt förenklad lösning med hög tillgänglighet och mycket gott inbyggt dataskydd skapat för att hålla kundens verksamhet igång år ut och år in. Scale HC3 eliminerar behovet av selektiv tillgänglighet och manuell hantering.

 

Traditionella lösningar kräver att du väljer och pekar ut vilka VM som skall erbjudas hög tillgänglighet. Detta kan vara tidsödande och kan innebära en risk för verksamheten.

Scale HC3 har hög tillgänglighet inbyggt från början som alla VM som etableras på plattformen får tillgång till. Alla applikationer installeras på en och samma enkla och robusta IT plattform.

 

Traditionella system tvingar administratören att överdriva tilldelning av resurser för att uppnå rimlig tillgänglighet för applikationen med förbrukning av både administrativ tid och tillgängliga resurser som följd.

 

Scale HC3 innehåller funktioner för automatiserad kapacitetshantering som helt automatiskt fördelar resurser vilket drastiskt reducerar tid för administration och konfiguration av systemet.

Spara HC3.jpg
bottom of page