top of page

Förenkla

Om Virtualiseringen skall ges möjlighet att förenkla och därmed få det genomslag små och medelstora företag behöver och ge alla de företag som idag tvekar inför möjligheten på grund av kostnad och komplexitet en chans, så måste både införande och hantering av virtualiseringen som funktion radikalt förenklas.

Problemet uppstår då den mindre organisationen inte har tillgång till de kvalificerade virtualiseringsexperter som krävs, eller inte tillgång till SAN-administratörer. Man kanske inte har nätverkstekniker till hands med rätt kompetens o.s.v.

Scale HC3 smälter samman lagring, servrar samt virtualisering till en skalbar och nyckelfärdig infrastruktur som är lika lätt att hantera som en enda server. Designad speciellt för IT-generalister och perfekt för dem som ännu inte har infört virtualisering på grund av komplexitet och kostnad.  IT-generalisterna erbjuds nu möjligheten till applikationer med hög tillgänglighet. Se bilden nedan.

 

Scale HC3 förenklar infrastrukturen. Bilden visar tydligt hur hårdvara, mjukvara och därtill kopplade servicekostnader faller bort i och med Scale HC3. Hopplöst komplicerad licenshantering och auditing elimineras, behov av teknikspecialister, kraft och kyla minskar markant efter införande jämfört med en traditionell virtualiserad datacenterinfrastruktur.

Förenkla HC3.jpg
bottom of page