top of page

Produktinformation

HC3 designades för att göra traditionella koncept som bygger på att koppla samman server, lagring och virtualisering överflödiga.
 
Scale leder utvecklingen av så kallad Hyperkonvergens, vilket analytiker definierar som en sammansmält arkitektur bestående av just server, lagring och virtualisering.
 
HC3 lämpar sig särskilt för:

Förstagångsvirtualiserare –

Virtualisering är idag ett välkänt begrepp som i princip innebär att företagets olika applikationer (MAIL/FILE/DB/WEB) samåker på en gemensam redundant infrastruktur.

 

För dem som ännu inte har kommit igång, är anledningarna att börja tillämpa virtualisering oräkneliga. Effektivisering, Automatisering, och förmåga att hantera företagets tillväxt är tre tunga skäl.

För dem som letar efter ett sätt att minska beroendet av VmWare eller HyperV – 

För de företag som insett att det blir dyrbart att uppgradera till något de verkligen behöver, finns i HC3 ett enkelt och bra alternativ.

 

Eftersom virtualiserings och hårdvarukostnader faller bort, erbjuder HC3 ett lönsamt och lättanvänt alternativ för virtualisering.

Företag med kontor spridda över landet – 

När företaget växer och expanderar tillkommer kanske lokalkontor som en effekt av tillväxten. HC3 är byggd med automation och förenklad hantering i fokus, vilket kommer väl till pass då det blir dyrbart att hålla kunskap och kompetens på rätt nivå i alla lokalkontor.

I och med sammansmältningen av server, lagring och virtualisering erbjuder Scale HC3 en lokal driftplattform med mycket låga krav på kunskap och kompetens för att underhålla och hantera denna.

Kostnadsreduktion -

Traditionella virtualiseringslösningar tvingar ofta kunden att köpa en licens per funktion. Dessutom kräver nödvändiga SAN- och NAS-system mjukvara för hantering av dessa enheter. Med HC3: inga extra kostnader.

Reducera er operativa kostnad och fokusera på verksamheten – 

HC3 eliminerar inte bara hårdvarukostnaden i sig utan även den komplexitet som är kopplad därtill.

HC3 är enkel att etablera och hantera. Inga specialistcertifieringar, eller kompetenskrav, inga komplicerade projekteringar vid etablering:

Bara en mycket enkel infrastruktur, skapad för att hålla era applikationer igång.

Kontinuerligt hög tillgänglighet, så att ni slipper oroa er – 

Scale Computing förstår värdet av tillgänglighet och designade därför HC3 med dess inbyggda funktioner för hög tillgänglighet rakt igenom arkitekturen: Från lagring ända upp till VM-maskinerna.

Detta eliminerar det ofta tidskrävande gissandet kring vilka applikationer som skall placeras var, på vilken plattform, med vilken tillgänglighet. HC3 förenklar även dessa processer på företaget.

Traditionell.png
bottom of page