top of page

Virtualisera

Att Virtualisera innebär att företagets applikationer (MAIL/WEB/FILE/DATABAS) samåker på en gemensam robust plattform. Scale med sitt HC3 förändrar radikalt hur företag virtualiserar och hanterar sina applikationer och data.

Scale HC3 smälter samman lagring, servrar samt virtualisering till en skalbar och nyckelfärdig infrastruktur som är lika lätt att hantera som en enda server. Designad speciellt för IT-generalister och perfekt för dem som ännu inte har infört virtualisering på grund av komplexitet och kostnad.  IT-generalisterna erbjuds nu möjligheten till applikationer med hög tillgänglighet.

Dåtid

Virtualisering har sina rötter i stordatorn i början av 1960-talet och är särskilt starkt förknippad med IBM, vars CP-67/CMS anno 1968 var det första kommersiella stordatoroperativet med stöd för en virtuell maskinarkitektur.

Virtualisering i PC-världen startade 1987 med Insignia Solutions SoftPC som tillät DOS-program att köras på Unix-arbetsstationer. En Mac-version som också stödde Windows-program dök upp 1989, följt av SoftWindows innehållande SoftPC och en kopia av Windows. En annan pionjär inom PC-virtualisering var Connectix, vars Virtual PC och Virtual Server produkter förvärvades av Microsoft under 2003. VMware, den nuvarande marknadsledaren inom virtualisering, släppte sin första produkt, VMware Workstation, 1999.

VMware Workstation används fortfarande mycket i dag, men bolagets mest betydande utgåva var utan tvekan GSX Server och ESX Server som släpptes 2001 inkluderande server-virtualisering. GSX Server är ett exempel på en typ 2 (eller värd) -hypervisor som, likt arbetsstationsprodukten, körs ovanpå ett konventionellt operativsystem. ESX Server är en effektivare typ 1 (så kallad ’bare metal’) -hypervisor som körs närmare den underliggande hårdvaran vilket ger bättre prestanda, hit räknas även den öppna, open source -varianten ”KVM” som företag som Google och Amazon använder som en del i infrastrukturen. Ur ESX har VMware utvecklats till ett helt dominerande marknadsledande ekosystem av virtualiserings produkter baserade på dess vSphere plattform.

Virtualisering har blivit den viktigaste tekniken som ”Molnet” vilar på genom sin förmåga att låta IT administratören driftsätta virtuella instanser av servrar, lagringsenheter och nätverksresurser så att befintlig hårdvara kan utnyttjas effektivt, och skapar därmed förutsättningar för mycket enklare hantering, flexibilitet och skalbarhet.

 

Nutid

Så hur ligger det då till med användandet av virtualisering i dagens (2013) IT produktionsmiljöer 50 år efter introduktionen?

 

Virtualisering må vara grunden på vilken modern IT infrastruktur vilar, men dagens IT-arbetare förefaller uppleva det som en stor utmaning att planera och införa virtualisering i praktiken, och i produktion. En studie som gjordes av Cisco kallad ”Cisco 2013 Global IT Impact Survey” där 1321 IT-arbetare från 13 länder deltog talar sitt tydliga språk. På frågan vilket som var de svåraste IT projekten som de genomfört de senaste året placerades sig följande tre på topp: Flytta in applikationer i Molnet, Centralisera och Virtualisera Data Centret samt införande av VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

 

Även om Virtualisering är ett specialistområde, så är resultaten från en annan studie från Juli 2013, sponsrad av en grupp Cisco Partners, minst sagt förvånande.

Studien ger vid handen att 40% av personal inom IT och 54% av personer som inte jobbar handgripligen med IT systemen aldrig hört talas om Virtualisering. Till yttermera visso uppgav 80% av beslutsfattarna i studien (Styrelse, Ledning och VD) att de var omedvetna om, ifall och på vilket sätt virtualisering ger dem fördelar för deras respektive verksamhet. Endast 34% av personalen svarade att de använde virtualisering inom sina respektive organisationer.

Framtid

Om Virtualiseringen skall få det genomslag små och medelstora företag behöver och ge alla dessa företag som idag tvekar inför möjligheten på grund av kostnad och komplexitet en chans, så måste både införande och hantering av virtualieringen som funktion radikalt förenklas.

Problemet uppstår då den mindre organisationen inte har tillgång till de kvalificerade virtualiseringsexperterna som krävs, eller inte tillgång till SAN-administratörer, man kanske inte har nätverkstekniker med rätt kompetens till hands. Det är just detta problem som Scale HC3 löser.

virtualisering-genom-tiderna.jpg
Nutid HC3.jpg
bottom of page